Kwaliteit

Voor het meten van het opleidingsklimaat wordt eenmaal per jaar de D-rect test binnen de ziekenhuizen van de ROGOO uitgezet. De AIOS beoordelen aan de hand van een vragenlijst, die uit 50 stellingen bestaat, de volgende items:

 • supervisie
 • begeleiden en toetsen
 • observatieformulieren
 • weken in een team
 • samenwerking Peers
 • supervisoren onderling
 • aansluiting werk bij AIOS
 • attitude van supervisoren
 • gepland onderwijs
 • rol formele opleider
 • overdracht

De AIOS dient aan te geven of deze stelling overeenkomt met zijn/haar ervaringen tijdens de opleiding waarbij de volgende antwoordmogelijkheden gelden:

 • helemaal oneens (1 punt)
 • redelijk oneens (2 punten)
 • neutraal (3 punten)
 • redelijk eens (4 punten)
 • helemaal eens (5 punten)
 • niet van toepassing (wordt niet meeberekend)

Op de 50 vragen kunnen maximaal 250 punten worden behaald. In de opleidersvergadering d.d. 17-9-2012 is besloten de uitkomsten van de D-rect test eenmaal per jaar ROGOO-breed te bespreken met als doel een kwaliteitsverbetering binnen de ROGOO te bewerkstelligen. In onderstaande grafiek is de gemiddelde meting van de ROGOO ziekenhuizen weergegeven over 2012. Hierin zijn alleen de gegevens van de AIOS opgenomen. Het aantal respondenten per ziekenhuis is:

 • Sint Maartenskliniek: 10
 • Radboudumc: 8
 • Rijnstate: 5

image003