Een opleider aan het woord

Opleiden houdt je scherp omdat je steeds weer geconfronteerd wordt met uitleggen en beargumenteren van je handelen. De vanzelfsprekendheid van allerlei routine handelingen is voor arts assistenten vaak niet zo duidelijk. Daarbij krijg je input omdat zij naar aanleiding van casuïstiek vaak met literatuur referenties aankomen, die je dan weer bespreekt. Daarnaast is het gewoon leuk om je poliklinische en operatieve ervaring te delen en jonge mensen te zien groeien in het vak. Het lijkt mij ontzettend saai om dit vak routinematig buiten een opleidingssituatie te moeten uitoefenen.