Opleidingsplannen

Landelijk opleidingsplan
Dit opleidingsplan Orthopedie heeft tot doel een gemeenschappelijk kader vast te leggen. Het plan geeft aan welke eisen men mag stellen aan de inhoud en vorm van de opleiding Orthopedie – daarin inbegrepen de toetsing en beoordeling – in Nederland. Daarnaast geeft het suggesties en hulpmiddelen om de opleiding in de praktijk vorm te geven.

Voor het gehele landelijke opleidingsplan klik hier.

Regionaal opleidingsplan
Aan de hand van het landelijke opleidingsplan van de NOV en de RGS regelgeving moet in het Regionaal opleidingsplan van de opleidingsregio worden omschreven hoe de AIOS zijn/haar individuele opleiding vorm kan geven. Ook dient het als richtlijn voor de locale opleiders en betrokken stafleden.
De Sint Maartenskliniek, Radboudumc en het Rijnstate Ziekenhuis zijn onderdeel van de Onderwijs en OpleidingsRegio Oost-Nederland (OOR ON). Binnen dit netwerk zijn de Sint Maartenskliniek, Radboudumc en het Rijnstate Ziekenhuis de drie opleidingsziekenhuizen voor orthopedie. De samenwerking van deze drie ziekenhuizen is geregeld in de Regionale OpleidingsGroep Orthopedie Oost (ROGOO). De samenwerking binnen de ROGOO staat beschreven in het regionale opleidingsplan.

Voor het gehele regionale opleidingsplan van de ROGOO klik hier.

Lokale opleidingsplan
In de lokale opleidingsplannen tot orthopedisch chirurg in de Sint Maartenskliniek, Radboudumc en het Rijnstate Ziekenhuis is een vertaling gemaakt van het landelijke opleidingsplan van de NOV (2017). Dit plan is in samenspraak met de stafleden en AIOS orthopedie tot stand gekomen. Het voldoet aan de daarin gestelde eisen en aan de regelgeving m.b.t. het specialisme orthopedie.
Elk plan beschrijft per ziekenhuis kort de vakgroep orthopedie als opleidingsgroep, globale weergave hoe de opleiding landelijk is opgezet, concrete invulling van hoe de stages, de toetsingsmomenten, onderwijs en wetenschap er uit zien en de werkwijze met het portfolio en het individueel opleidingsplan van de AIOS.

Voor het lokale opleidingsplan van het Radboudumc klik hier.

Voor het lokale opleidingsplan van het Rijnstate Ziekenhuis klik hier.

Voor het lokale opleidingsplan van de Sint Maartenskliniek klik hier.