Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedures voor ANIOS en AIOS plaatsen worden binnen de ROGOO centraal vanuit de Sint Maartenskliniek georganiseerd. Tweemaal per jaar, in februari/maart en september, vinden deze procedures plaats. De ANIOS sollicitatieprocedure is bedoeld om goede kandidaten voor de opleiding voor te selecteren en hen in de praktijk aan het werk te zien. Een ANIOS stage duurt in principe een jaar. Gedurende dit jaar kan de ANIOS ervaring opdoen, zich profileren en bij geschiktheid biedt de ROGOO hen de mogelijkheid te solliciteren naar een AIOS-plaats. Op jaarbasis zijn er 12 vacatures voor een ANIOS-plaats beschikbaar verdeeld over de drie ziekenhuizen. Na elke sollicitatieronde wordt door de opleiders bepaald in welk ziekenhuis de ANIOS gepositioneerd wordt voor zijn/haar ANIOS-stage. De AIOS zal gedurende de opleiding tot orthopedisch chirurg in principe werkzaam zijn in alle drie de opleidingsziekenhuizen. Voor een AIOS profielschets klik je hier.

ANIOS sollicitatieprocedure in het kort omschreven:

 • Kandidaat richt de sollicitatiebrief aan de opleiders van de ROGOO.
 • Kandidaat stuurt de brief met CV naar de opleidingscoördinator van de ROGOO, Sint Maartenskliniek – Postbus 9011 – 6500 GM Nijmegen; mailen kan natuurlijk ook (m.dehaard@maartenskliniek.nl). Hiermee is het overbodig elke opleider binnen de ROGOO afzonderlijk aan te schrijven.
 • Kandidaat ontvangt via opleidingscoördinator een ontvangstbevestiging.
 • De secretaris van de ROGOO vraagt zonodig referenties op.
 • Twee maanden voor de sollicitatieronde wordt gestart met een schriftelijke sollicitatieprocedure, waarbij alle brieven en CV’s worden beoordeeld door alle opleiders. Aan de hand van deze schriftelijke ronde wordt bepaald of een kandidaat wel of niet geselecteerd wordt deel te nemen aan de eerstvolgende sollicitatieronde.
 • De kandidaten ontvangen schriftelijk bericht over wel of geen deelname.
 • Bij deelname worden de kandidaten per mail uitgenodigd tot het aanleveren van benodigde gegevens.
 • Tijdens de sollicitatieprocedure krijgt de kandidaat een gesprek met de opleiders en plaatsvervangend opleiders en een gesprek met een delegatie assistenten van cluster Oost. Per gesprek wordt 20 minuten gepland.
 • Bericht over aanname en stageplaats dan wel afwijzing volgt binnen een week.
 • In principe mag u als ANIOS eenmaal solliciteren binnen de ROGOO.

AIOS sollicitatieprocedure in het kort omschreven:

 • Opleider en medische staf van het ziekenhuis waar de ANIOS zijn/haar stage heeft gelopen bepalen of ANIOS geschikt is deel te nemen aan de AIOS procedure.
 • Bij deelname wordt de kandidaat door opleidingscoördinator per mail uitgenodigd tot het aanleveren van benodigde gegevens.
 • Tijdens de sollicitatieprocedure krijgt de kandidaat een gesprek met de opleiders en plaatsvervangend opleiders en een gesprek met een delegatie assistenten van cluster Oost. Per gesprek wordt 20 minuten gepland.
 • Bericht over aanname danwel afwijzing volgt binnen een week.
 • Als AIOS mag u slechts eenmaal solliciteren binnen de ROGOO.
 • Voor aangenomen kandidaten geldt dat de vooropleiding dient plaats te vinden in onze regio.

ROGOO A(N)IOS sollicitatieronden 2022:

 • woensdag 23 februari 2022
 • woensdag 7 september 2022