Wetenschap

De ROGOO biedt de volgende research faciliteiten.

Radboudumc:

Het orthopaedic research laboratory (ORL) heeft twee belangrijke poten, te weten het mechanisch onderzoek en onderzoek gericht op biologische processen. Momenteel zijn plm. tien wetenschappelijke medewerkers aangesteld en meerdere arts-onderzoekers voor kortere tijd alsmede vele stagiaires vanuit Twente en Eindhoven.

De belangrijkste lijnen waarbinnen AIOS kunnen participeren betreffen:

  • impaction bone grafting in revision surgery
  • designs and preclinical testing of artificial joints
  • biomaterials research and tissue engineering
  • bone mechanics
  • trauma
  • tumor

Sint Maartenskliniek:

De afdeling OrthoResearch bestaat uit een vijftal medewerkers die alle wetenschappelijke onderzoeken mede voorbereiden, methodologisch beoordelen en helpen bij uitvoering, statische analyse en het schrijven van de artikelen. De AIOS krijgt dus professionele ondersteuning bij het wetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt vooral op klinisch onderzoek maar er zijn ook mogelijkheden om laboratorium onderzoek met externe laboratoria te doen.

Rijnstate

Er is een leerhuis met wetenschapsbureau waar epidemiologen behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Er is een centrale wetenschapscommissie die research in Rijnstate co├Ârdineert. De AIOS worden aangemoedigd tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Veelal gaat het om regionale projecten in nauwe samenwerking met Radboudumc en Sint Maartenskliniek. De maatschap heeft twee parttime research medewerkers in dienst.